Биологер је једноставан и слободан софтвер осмишљен за прикупљање података о биолошкој разноврсности.