Биологер је једноставан и слободан софтвер осмишљен за прикупљање података о биолошкој разноврсности. Заједница „Biologer.hr“ броји 453 корисника, који су прикупили 150862 налаза.