Kingdom: Animalia
Subkingdom: Eumetazoa
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Hexapoda
Class: Insecta
Order: Hymenoptera
Suborder: Apocrita
Superfamily: Apoidea
Family: Apidae
Subfamily: Xylocopinae
Genus: Xylocopa
Text is not available in English yet.
Number of observations per MGRS 10k field }}
MGRS 10k Field Number of Observations Present in literature
33TVK58 1
33TVK92 1
33TVK93 1
33TVL12 1
33TVL30 1
33TWJ69 1
33TWJ79 2
33TWL21 1
33TWL76 1
33TWL77 2
33TXJ00 1
33TXJ51 1
33TYH05 2
33TYH24 2
33TYH33 3
33TYH42 9
33TYH43 29
34TBN62 6
34TBN63 1
34TBN71 3
34TBN72 1
34TBN81 6

Gallery