Царство: Animalia
Тип: Chordata
Подтип: Vertebrata
Ред: Urodela
Надфамилија: Salamandroidea
Фамилија: Proteidae
Род: Proteus
Текст још увек није доступан на српском.

Црвене листе

Глобална VU
Европа VU
Хрватска EN

Законска заштита

ДС, Анекс 2 ДС, Анекс 4 Строго заштићена (Хрватска)
Број налаза по MGRS 10k пољу }}
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури