Царство: Animalia
Тип: Chordata
Подтип: Vertebrata
Ред: Chelonii
Подред: Cryptodira
Надфамилија: Chelonioidea
Фамилија: Cheloniidae
Род: Caretta
Текст још увек није доступан на српском.

Црвене листе

Глобална VU
Европа LC
Хрватска VU

Законска заштита

ДС, Анекс 2 ДС, Анекс 4 Строго заштићена (Хрватска)
Број налаза по MGRS 10k пољу }}
MGRS 10k поље Број налаза Присутно у литератури
33TWJ34 1
33TXH21 1
33TXH22 1

Галерија