Politika privatnosti

Lični podaci

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine, korisnik daje saglasnost „Biologer zajednici“ da prikuplja njegove lične podatke: ime, prezime, adresu e-pošte, naziv institucije, lokaciju u vidu geografskih koordinata mesta gde je zabeležen određeni takson i vremena kada je nalaz zabeležen. Biologer se zalaže za očuvanje privatnosti korisnika i preduzima sve tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka, uz garanciju da ih neće distribuirati ni prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Navedeni podaci mogu se koristiti samo u svrhe i na načine koji su navedeni u ovom dokumentu i bliže određeni licencama koje korisnik izabere. Biologerov projektni tim može izmeniti politiku privatnosti korisnika, pri čemu je dužan da o tome obavesti svoje korisnike. Osobe koje su odgovorne za sprovođenje Opšte uredbe o zaštiti podataka su Administratori stranice Lokalne biologer zajednice:

Ime i prezime Institucija E-pošta
Boris Lauš Udruga Hyla boris.laus.pmf [at] gmail.com
Daria Kranželić Udruga Hyla daria.kranzelic [at] gmail.com
Ivona Burić Udruga Hyla ivona.buric [at] hhdhyla.hr
Katarina Koller Šarić Udruga Hyla katarina.koller [at] gmail.com
Miloš Popović Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju mpopovic [at] pmf.ni.ac.rs
Nenad Živanović nen.zivanovic [at] gmail.com
Nikola Vasić nikolavasic88 [at] gmail.com
Toni Koren Udruga Hyla koren.toni1 [at] gmail.com

Lokalna zajednica određuje licence za korišćenje podataka o nalazima taksona, koji mogu sadržati i vaše lične podatke. Izborom licence korisnik može da odredi šta želi da deli sa drugima (pogledajte stranicu sa licencama). Korisnik može promeniti licencu za nove podatke koje dostavlja Lokalnoj zajednici, ili poslati zahtev za promenu licence već postojećih podataka Odgovornim osobama. Biologer podržava otvoren softver i otvorene, naučno proverljive podatke, zbog čega ne savetujemo izbor zatvorene licence. Dobra naučna praksa podrazumeva da podaci o nalazima budu proverljivi, pa se uz svaki nalaz prikazuje ko je (ime, prezime i institucija), gde (geografske koordinate ili UTM polje) i kada (kog datuma) zabeležio određeni takson. Pored toga, korisnicima je omogućen izbor zatvorenih licenci, čime se podaci o nalazima i lični podaci korisnika mogu sakriti (ali će biti dostupni administratorima i taksonomskim urednicima određene grupe).

Biologer se zalaže za očuvanje privatnosti korisnika i preduzeće sve tehničke i organizacione mere da zaštiti lične podatke korisnika, uz garanciju da neće deliti ili prodavati sakrivene podatke korisnika trećoj strani bez dozvole korisnika. U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka, korisnik može koristiti svoja zakonska prava da dobije potvrdu o obradi podataka, izvrši uvid u svoje lične podatke, ispravi ili dopuni lične podatke, da se protivi daljoj, ili prekomernoj obradi podataka, da blokira nezakonitu obradu podataka, da zatraži brisanje svojih ličnih podataka i korisničkog naloga bez bilo kakvih negativnih posledica, da preuzme kopiju ličnih podataka u cilju prenosa na drugu softversku platformu i dr. Korisnik može podneti zahtev osobama Odgovornim za sprovođenje Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka, putem e-pošte. Prilikom podnošenja zahteva neophodno je navesti tačno ime i prezime, instituciju i adresu e-pošte pod kojom je korisnik registorvan u Lokalnoj zajednici.

Biologer veb platforma može prikupljati neke podatke o svojim korisnicima koji su dobijeni tokom korišćenja, u skladu sa zakonom. Ove podatke Biologer može koristi za prikazivanje statistike aktivnosti korisnika, za poboljšanje i prilagođavanje sajta i njegovog sadržaja. Kontakt podaci korisnika, osim imena i prezimena, se u ovom slučaju neće otkrivati.

Prikupljenim ličnim podacima korisnika mogu pristupiti Biologerovi programeri i Administratori Lokalne zajednice i lica koja budu angažovana da obrađuju podatke u svrhe navedene u ovoj politici.

Uslovi korišćenja

Korisnici su dužni da unesu tačne podatke o svom korisničkom nalogu, što se pre svega odnosi na puno ime i prezime osobe i adresu e-pošte. Ovo je važno, zato što želimo da vaši podaci budu povezani sa vašim nalogom i proverljivi u budućnosti.

Korisnici su dužni da unose tačne podatke o nalazima vrste sa terene, a unos lažnih podataka smatramo najstrožim prekršajem. Pogrešni nalazi o rasprostranjenju vrsta nikome ne idu u prilog i naš urednički tim se trudi da takve podatke svede na minimum.

Korisnici su dužni da uvažavaju mišljenja drugih i da koriste primeren rečnik.

U slučaju da se ne poštuju ovi uslovi korišćenja, ovlašćene osobe mogu opomenuti korisnika ili ga, u krajnjem slučaju, isključiti iz rada Biologer zajednice. Biologer zadržava pravo korišćenja podataka korisnika u slučaju kršenja uslova korišćenja sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika.

Kolačići

Biologer koristi kolačiće (eng. „cookies“) za lakše praćenje aktivnosti korisnika. Određena podešavanja se čuvaju kao kolačići kako bi vam olakšali korišćenje sajta prilikom narednih poseta (npr. radi provere da li je korisnik već prijavljen). Kolačići ne narušavaju vašu bezbednosti i koriste se samo radi lakšeg i sigurnijeg korišćenja sajta.