Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 21067
2 Dubravko Dender 17385
3 Matea Martinović 5283
4 Boris Lauš 3056
5 Jelena Babić 2060
6 Bruno Schmidt 1924
7 Ivona Burić 1920
8 Daria Kranželić 1633
9 Ana Štih 1378
10 Edi Gljušćić 1257
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 1426
2 Miloš Popović 1165
3 Mihailo Vujić 892
4 Jelena Šeat 327
5 Dubravko Dender 234
6 Fran Rebrina 178
7 Matea Martinović 160
8 Boris Lauš 116
9 Barbara Horvatić 66
10 Ana Štih 36
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Insekti
Dnevni leptiri (Rhopalocera) 34543
Vilini konjici 2591
Tvrdokrilci 3386
Noćni leptiri 11912
Pravokrilci 1245
Stenice 1042
Bogomoljke 86
Osolike muve 1400
Bumbari 82
Uholaže 1
49
Vodozemci
Repati vodozemci 223
Bezrepi vodozemci 1373
Gmizavci
Zmije 836
Gušteri 2657
Kornjače 502
Ribe 28
Sisari 701
Rakovi 1
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 30330
2019 31752
2018 1340
2017 60
2016 38
2015 35
2014 39
2013 8
2012 3
2011 2