Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Podtip: Hexapoda
Klasa: Insecta
Red: Orthoptera
Podred: Caelifera
Nadfamilija: Acridoidea
Familija: Acrididae
Podfamilija: Acridinae
Rod: Acrida
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TUK99 1
33TVK15 1
33TVK75 1
33TVK76 1
33TVK77 1
33TVK85 3
33TVK93 1
33TVK95 1
33TVL60 1
33TWJ29 1
33TWJ39 1
33TWJ46 1
33TWJ47 1
33TWJ56 1
33TWJ75 1
33TWK10 1
33TWK11 1
33TWK20 1
33TWL66 1
33TWL76 4
33TWL86 1
33TXH29 1
33TXH53 1
33TXL69 3
33TYH06 1
33TYH14 1
33TYH33 5
33TYH34 1
33TYH42 4
33TYH43 6
34TBN53 1
34TBN71 6
34TBN81 2
34TCR25 1

Galerija