Zatvorena licenca

Licenca za podatke sa ograničenim pravom pristupa

Ova licenca bliže određuje pravila i uslove korišćenja podataka iz Biologer baze podataka, koje korisnici ne žele da dijele sa drugima. Podaci su skriveni i ne prikazuju se na mapi.

Odabirom ove licence ograničava se vidljivost unijetih podataka ostalim korisnicima baze. Unijeti podaci biće vidljivi samo autoru nalaza, taksonomskim ekspertima koji verifikuju nalaze i administratorima veb stranice. Podaci pod ovom licencom neće biti prikazivani na kartama rasprostranjenosti taksona, niti će drugi korisnici moći da ih izvezu iz baze podataka.

Izborom ove licence autori zadržavaјu sva prava nad unijetim podacima. Administratori Biologera i taksonomski eksperti zadržavaјu pravo na upotrebu podataka unijetih pod ovom licencom i to za potrebe izrade dokumenata od nacionalnog značaјa, potrebe zaštite prirode (Crvene knjige, Crvene liste, reviziјa zakona, definisanje granica zaštićenih područјa i sl.) i za potrebe statističke obrade podataka (npr. zarad zaštite i očuvanja vrsta i njihovih staništa), ali bez obјavljivanja izvornog podatka. U slučaјu korišćena podataka za naučne publikaciјe, moguće јe upotrebiti podatak u sumarnom prikazu, bez detalja o originalnom nalazu. U slučaјu da postoјi potreba da se izvorni podatak pod ovom licencom obјavi u cjelosti, Administratori Biologera i taksonomski eksperti moraјu to učiniti uz saglasnost autora podatka.

Zbog ograničene mogućnosti provjere ovako unetih podataka i nemogućnosti detaljnog prikaza podataka, razvojni tim Biologera ne preporučuju odabir ove licence!