Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 56199
2 Dubravko Dender 33400
3 Matea Martinović 11799
4 Boris Lauš 9156
5 Daria Kranželić 8111
6 Ivona Burić 7905
7 Bruno Schmidt 5634
8 Katarina Koller Šarić 5046
9 Jelena Babić 3192
10 Mateja Ilinić 2951
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 3816
2 Dubravko Dender 1645
3 Mihailo Vujić 1442
4 Miloš Popović 1157
5 Boris Lauš 648
6 Jelena Šeat 558
7 Matea Martinović 425
8 Fran Rebrina 178
9 Daria Kranželić 177
10 Ivona Burić 66
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Insekti
Dnevni leptiri (Rhopalocera) 72225
Vilini konjici 11964
Tvrdokrilci 11210
Noćni leptiri 40706
Pravokrilci 1948
Stenice 2596
Bogomoljke 250
Hoverflies 3645
Hymenoptera 424
Earwigs 10
Mrežokrilci 151
Paličnjaci 23
Vodozemci
Repati vodozemci 1597
Bezrepi vodozemci 6367
Gmizavci
Zmije 2595
Gušteri 9353
Kornjače 1361
Slatkovodne ribe
Ribe 86
Sisavci
Sisari 1661
Crayfish
Crayfish 7
Biljke
Mahovine 0
Prečice 0
Rastavići 0
Paprati 0
Golosemenice 1
Skrivenosemenice 438
Pršljenčice (hare) 0
Ptice
Ptice 501
Gljive
Gljive mešinarke 3
Više gljive 15
Zigomiceti 0
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 0
Lišaji 0
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2024 397
2023 33945
2022 36484
2021 33919
2020 33646
2019 32114
2018 1630
2017 77
2016 93
2015 53