Carstvo: Animalia
Podcarstvo: Eumetazoa
Tip: Chordata
Podtip: Vertebrata
Klasa: Aves
Red: Accipitriformes
Familija: Accipitridae
Rod: Accipiter
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.

Crvene liste

Globalna LC

Zakonska zaštita

Bern, Aneks 2 Direktiva o pticama, Aneks 1 CMS, Aneks 2
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi