Carstvo: Animalia
Podcarstvo: Eumetazoa
Tip: Arthropoda
Podtip: Hexapoda
Red: Phasmatodea
Familija: Bacillidae
Rod: Bacillus
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi