Carstvo: Animalia
Podcarstvo: Eumetazoa
Tip: Arthropoda
Podtip: Crustacea
Klasa: Malacostraca
Red: Decapoda
Nadfamilija: Astacidea
Familija: Astacidae
Rod: Astacus
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.

Zakonska zaštita

DS, Aneks 4 DS, Aneks 5 Bern, Aneks 3
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TYL33 1