Carstvo: Animalia
Podcarstvo: Eumetazoa
Tip: Arthropoda
Podtip: Hexapoda
Klasa: Insecta
Red: Orthoptera
Podred: Caelifera
Nadfamilija: Acridoidea
Familija: Acrididae
Podfamilija: Acridinae
Rod: Acrida
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TUK99 1
33TVK07 2
33TVK15 1
33TVK17 2
33TVK75 1
33TVK76 1
33TVK77 2
33TVK85 3
33TVK92 1
33TVK93 1
33TVK95 1
33TVL60 1
33TWJ29 1
33TWJ39 1
33TWJ46 1
33TWJ47 1
33TWJ49 1
33TWJ54 2
33TWJ56 1
33TWJ75 1
33TWJ84 1
33TWK10 1
33TWK11 1
33TWK20 1
33TWL66 1
33TWL76 4
33TWL86 1
33TXH29 1
33TXH53 1
33TXL69 3
33TYH06 1
33TYH14 2
33TYH33 5
33TYH34 1
33TYH42 5
33TYH43 7
34TBN53 1
34TBN71 6
34TBN81 2
34TCR25 1

Galerija