Carstvo: Animalia
Podcarstvo: Eumetazoa
Tip: Arthropoda
Podtip: Hexapoda
Klasa: Insecta
Red: Coleoptera
Podred: Adephaga
Nadfamilija: Caraboidea
Familija: Carabidae
Podfamilija: Carabinae
Rod: Calosoma
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi