Carstvo: Animalia
Podcarstvo: Eumetazoa
Tip: Chordata
Podtip: Vertebrata
Klasa: Amphibia
Red: Anura
Podred: Discoglossoidei
Nadfamilija: Discoglossoidea
Familija: Bombinatoridae
Rod: Bombina
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.

Crvene liste

Globalna LC
Evropa LC
Hrvatska NT

Zakonska zaštita

DS, Aneks 2 DS, Aneks 4 Strogo zaštićena (HR) Bern rezolucija 6
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TWL55 3
33TWL95 1
33TXL04 2
33TXL14 8
33TXL15 8
33TXL22 6
33TXL23 2
33TXL27 3
33TXL31 1
33TXL32 2
33TXL33 14
33TXL37 10
33TXL38 3
33TXL41 11
33TXL42 1
33TXL44 3
33TXL51 6
33TXL53 1
33TXL54 8
33TXL60 1
33TXL61 8
33TXL70 4
33TXL78 1
33TXL79 2
33TXL80 6
33TXM05 3
33TXM14 4
33TXM15 4
33TXM24 13
33TXM43 1
33TXM52 2
33TXM60 3
33TXM70 3
33TYK39 4
33TYL08 1
33TYL16 3
33TYL17 1
33TYL20 4
33TYL26 1
33TYL36 8
33TYL37 1
34TBQ79 4
34TBQ99 1
34TBR74 3
34TBR76 1
34TBR77 6
34TBR87 6
34TCQ09 1
34TCQ19 1
34TCQ27 3
34TCQ28 3
34TCQ29 5
34TCQ37 4
34TCQ38 7
34TCQ39 4
34TCQ47 2
34TCQ48 10
34TCQ49 6
34TCQ57 2
34TCR06 2
34TCR15 1
34TCR21 1
34TCR24 1
34TCR25 12
34TCR26 1
34TCR27 3
34TCR34 3
34TCR35 1
34TCR37 1
34TCR38 2
34TCR44 1
38TNQ09 1

Galerija