Carstvo: Animalia
Podcarstvo: Eumetazoa
Tip: Chordata
Podtip: Vertebrata
Klasa: Amphibia
Red: Urodela
Nadfamilija: Salamandroidea
Familija: Proteidae
Rod: Proteus
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.

Crvene liste

Globalna VU
Evropa VU
Hrvatska EN

Zakonska zaštita

DS, Aneks 2 DS, Aneks 4 Strogo zaštićena (HR)
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi