Carstvo: Animalia
Podcarstvo: Eumetazoa
Tip: Chordata
Podtip: Vertebrata
Klasa: Reptilia
Red: Chelonii
Podred: Cryptodira
Nadfamilija: Chelonioidea
Familija: Cheloniidae
Rod: Caretta
Tekst još uvijek nije dostupan na bosanskom.

Crvene liste

Globalna VU
Evropa LC
Hrvatska VU

Zakonska zaštita

DS, Aneks 2 DS, Aneks 4 Strogo zaštićena (HR)
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TWJ34 1
33TXH21 1
33TXH22 1

Galerija