Статистика

Првих 10 корисника по броју унетих налаза
# Корисник Број налаза
1 Toni Koren 17162
2 Dubravko Dender 15987
3 Matea Martinović 4944
4 Boris Lauš 2894
5 Jelena Babić 1743
6 Bruno Schmidt 1681
7 Ivona Burić 1589
8 Daria Kranželić 1434
9 Petra Novina 1063
10 Ana Štih 1034
Првих 10 уредника по броју идентификација
# Уредник Број идентификација
1 Toni Koren 1381
2 Miloš Popović 1157
3 Mihailo Vujić 736
4 Jelena Šeat 314
5 Fran Rebrina 178
6 Matea Martinović 141
7 Dubravko Dender 96
8 Boris Lauš 76
9 Barbara Horvatić 66
10 Ivona Burić 32
Број налаза по групама
Група Број налаза
Инсекти
Дневни лептири (Rhopalocera) 30376
Вилини коњици 2215
Тврдокрилци 3067
Ноћни лептири 8913
Правокрилци 1198
Стенице 919
Богомољке 70
Осолике муве 1222
Бумбари 79
Ухолаже 1
45
Водоземци
Репати водоземци 216
Безрепи водоземци 1307
Гмизавци
Змије 780
Гуштери 2480
Корњаче 427
17
Сисари 649
Ракови 1
Број налаза по годинама (у последњих 10 година)
Година Број налаза
2020 21359
2019 31737
2018 1332
2017 43
2016 31
2015 28
2014 20
2013 3
2011 2
2010 1