Статистика

Првих 10 корисника по броју унетих налаза
# Корисник Број налаза
1 Toni Koren 21389
2 Dubravko Dender 18779
3 Matea Martinović 5976
4 Boris Lauš 3069
5 Jelena Babić 2060
6 Ivona Burić 1980
7 Bruno Schmidt 1869
8 Daria Kranželić 1645
9 Ana Štih 1392
10 Edi Gljušćić 1305
Првих 10 уредника по броју идентификација
# Уредник Број идентификација
1 Toni Koren 1477
2 Miloš Popović 1163
3 Mihailo Vujić 972
4 Jelena Šeat 360
5 Dubravko Dender 250
6 Matea Martinović 181
7 Fran Rebrina 178
8 Boris Lauš 122
9 Barbara Horvatić 93
10 Ana Štih 36
Број налаза по групама
Група Број налаза
Инсекти
Дневни лептири (Rhopalocera) 36231
Вилини коњици 2606
Тврдокрилци 3458
Ноћни лептири 12689
Правокрилци 1325
Стенице 1207
Богомољке 112
Осолике муве 1779
Бумбари 87
Ухолаже 4
46
Водоземци
Репати водоземци 231
Безрепи водоземци 1391
Гмизавци
Змије 849
Гуштери 2729
Корњаче 511
31
Сисари 739
Ракови 1
Број налаза по годинама (у последњих 10 година)
Година Број налаза
2021 62
2020 33260
2019 31755
2018 1348
2017 82
2016 46
2015 43
2014 50
2013 15
2012 5