Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 10744
2 Dubravko Dender 9416
3 Boris Lauš 2080
4 Matea Martinović 1865
5 Jelena Babić 1258
6 Bruno Schmidt 1233
7 Petra Novina 897
8 Daria Kranželić 756
9 Barbara Horvatić 647
10 Ivona Burić 612
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 830
2 Jelena Šeat 194
3 Fran Rebrina 178
4 Barbara Horvatić 35
5 Josip Skejo 8
6 Bruno Schmidt 7
7 Ivona Burić 6
8 Ana Štih 2
9 Mladen Zadravec 2
10 Petra Novina 1
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
17628
1620
1659
6075
807
280
59
100
829
443
1529
249
361
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 20
2019 30870
2018 890
2017 33
2016 17
2015 17