Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 17162
2 Dubravko Dender 15987
3 Matea Martinović 4944
4 Boris Lauš 2894
5 Jelena Babić 1743
6 Bruno Schmidt 1681
7 Ivona Burić 1589
8 Daria Kranželić 1434
9 Petra Novina 1063
10 Ana Štih 1034
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 1381
2 Miloš Popović 1157
3 Mihailo Vujić 736
4 Jelena Šeat 314
5 Fran Rebrina 178
6 Matea Martinović 141
7 Dubravko Dender 96
8 Boris Lauš 76
9 Barbara Horvatić 66
10 Ivona Burić 32
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Insekti
Dnevni leptiri (Rhopalocera) 30376
Vilini konjici 2215
Tvrdokrilci 3067
Noćni leptiri 8913
Pravokrilci 1198
Stenice 919
Bogomoljke 70
Osolike muve 1222
Bumbari 79
Uholaže 1
45
Vodozemci
Repati vodozemci 216
Bezrepi vodozemci 1307
Gmizavci
Zmije 780
Gušteri 2480
Kornjače 427
Ribe 17
Sisari 649
Rakovi 1
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 21359
2019 31737
2018 1332
2017 43
2016 31
2015 28
2014 20
2013 3
2011 2
2010 1