Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 21152
2 Dubravko Dender 18210
3 Matea Martinović 5710
4 Boris Lauš 3068
5 Jelena Babić 2060
6 Ivona Burić 1981
7 Bruno Schmidt 1864
8 Daria Kranželić 1635
9 Ana Štih 1392
10 Edi Gljušćić 1276
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 1426
2 Miloš Popović 1165
3 Mihailo Vujić 919
4 Jelena Šeat 361
5 Dubravko Dender 236
6 Fran Rebrina 178
7 Matea Martinović 167
8 Boris Lauš 116
9 Barbara Horvatić 66
10 Ana Štih 36
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Insekti
Dnevni leptiri (Rhopalocera) 35629
Vilini konjici 2594
Tvrdokrilci 3409
Noćni leptiri 12193
Pravokrilci 1291
Stenice 1131
Bogomoljke 101
Osolike muve 1527
Bumbari 82
Uholaže 1
49
Vodozemci
Repati vodozemci 224
Bezrepi vodozemci 1385
Gmizavci
Zmije 845
Gušteri 2689
Kornjače 504
Ribe 29
Sisari 713
Rakovi 1
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 31909
2019 31753
2018 1340
2017 63
2016 40
2015 35
2014 40
2013 9
2012 3
2011 2