Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 10742
2 Dubravko Dender 9341
3 Boris Lauš 2105
4 Matea Martinović 1751
5 Jelena Babić 1258
6 Bruno Schmidt 1233
7 Petra Novina 892
8 Daria Kranželić 752
9 Barbara Horvatić 647
10 Ivona Burić 612
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 821
2 Fran Rebrina 178
3 Jelena Šeat 178
4 Barbara Horvatić 35
5 Josip Skejo 8
6 Bruno Schmidt 7
7 Ivona Burić 6
8 Ana Štih 2
9 Mladen Zadravec 2
10 Petra Novina 1
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
17501
1620
1655
6040
794
263
57
98
831
443
1524
249
343
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2019 30721
2018 890
2017 33
2016 17
2015 17