Carstvo: Animalia
Tip: Arthropoda
Podtip: Hexapoda
Klasa: Insecta
Red: Orthoptera
Podred: Caelifera
Nadfamilija: Tetrigoidea
Familija: Tetrigidae
Podfamilija: Tetriginae
Rod: Tetrix
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TWL93 1

Galerija