Carstvo: Animalia
Tip: Chordata
Podtip: Vertebrata
Red: Anura
Podred: Discoglossoidei
Nadfamilija: Discoglossoidea
Familija: Bombinatoridae
Rod: Bombina
Tekst još uvek nije dostupan na srpskom.

Crvene liste

Globalna LC
Evropa LC
Hrvatska NT

Zakonska zaštita

DS, Aneks 2 DS, Aneks 4 Strogo zaštićena (HR)
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TWL55 2
33TXL04 1
33TXL27 1
33TXL37 3
33TXM05 1
33TXM14 1
33TXM15 4
33TXM24 11
33TXM43 1
34TCQ27 2
34TCQ28 3
34TCQ29 3
34TCQ37 4
34TCQ38 4
34TCQ39 2
34TCQ47 2
34TCQ48 8
34TCQ49 5
34TCQ57 2
34TCR15 1
34TCR21 1

Galerija