Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 18973
2 Dubravko Dender 16362
3 Matea Martinović 5079
4 Boris Lauš 3041
5 Jelena Babić 1934
6 Bruno Schmidt 1788
7 Ivona Burić 1706
8 Daria Kranželić 1537
9 Ana Štih 1247
10 Edi Gljušćić 1073
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 1383
2 Miloš Popović 1165
3 Mihailo Vujić 854
4 Jelena Šeat 327
5 Fran Rebrina 178
6 Matea Martinović 146
7 Dubravko Dender 146
8 Boris Lauš 111
9 Barbara Horvatić 66
10 Ana Štih 34
Broj nalaza po grupama
Skupina Broj nalaza
Kukci
Dnevni leptiri (Rhopalocera) 32517
Vretenca 2418
Kornjaši 3325
Noćni leptiri 10050
Ravnokrilci 1201
Stjenice 956
Bogomoljke 75
Cvjetne muhe 1347
Bumbari 79
Uholaže 1
Mrežokrilci 46
Vodozemci
Repaši 218
Bezrepci 1334
Gmazovi
Zmije 802
Gušteri 2539
Kornjače 464
Slatkovodne ribe
Ribe 23
Sisavci
Sisavci 673
Slatkovodni rakovi
Rakovi 1
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 25462
2019 31738
2018 1335
2017 43
2016 31
2015 29
2014 25
2013 4
2011 2
2010 1