Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 14513
2 Dubravko Dender 13112
3 Matea Martinović 4255
4 Boris Lauš 2628
5 Bruno Schmidt 1522
6 Jelena Babić 1516
7 Daria Kranželić 1190
8 Ivona Burić 1168
9 Petra Novina 922
10 Ana Štih 726
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 1217
2 Miloš Popović 1157
3 Mihailo Vujić 519
4 Jelena Šeat 285
5 Fran Rebrina 178
6 Matea Martinović 116
7 Barbara Horvatić 67
8 Dubravko Dender 60
9 Boris Lauš 51
10 Ivona Burić 29
Broj nalaza po grupama
Skupina Broj nalaza
Kukci
Dnevni leptiri (Rhopalocera) 25052
Vretenca 1907
Kornjaši 2496
Noćni leptiri 7535
Ravnokrilci 1099
Stjenice 810
Bogomoljke 69
Cvjetne muhe 734
Bumbari 73
Uholaže 1
Mrežokrilci 19
Vodozemci
Repaši 204
Bezrepci 1174
Gmazovi
Zmije 696
Gušteri 2328
Kornjače 357
Slatkovodne ribe
Ribe 15
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 12368
2019 31726
2018 1315
2017 36
2016 20
2015 19
2014 5
2013 1
2011 1
2010 1