Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 21389
2 Dubravko Dender 18779
3 Matea Martinović 5976
4 Boris Lauš 3069
5 Jelena Babić 2060
6 Ivona Burić 1980
7 Bruno Schmidt 1869
8 Daria Kranželić 1645
9 Ana Štih 1392
10 Edi Gljušćić 1305
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 1477
2 Miloš Popović 1163
3 Mihailo Vujić 972
4 Jelena Šeat 360
5 Dubravko Dender 250
6 Matea Martinović 181
7 Fran Rebrina 178
8 Boris Lauš 122
9 Barbara Horvatić 93
10 Ana Štih 36
Broj nalaza po grupama
Skupina Broj nalaza
Kukci
Dnevni leptiri (Rhopalocera) 36231
Vretenca 2606
Kornjaši 3458
Noćni leptiri 12689
Ravnokrilci 1325
Stjenice 1207
Bogomoljke 112
Cvjetne muhe 1779
Bumbari 87
Uholaže 4
Mrežokrilci 46
Vodozemci
Repaši 231
Bezrepci 1391
Gmazovi
Zmije 849
Gušteri 2729
Kornjače 511
Slatkovodne ribe
Ribe 31
Sisavci
Sisavci 739
Slatkovodni rakovi
Rakovi 1
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2021 62
2020 33260
2019 31755
2018 1348
2017 82
2016 46
2015 43
2014 50
2013 15
2012 5