Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Toni Koren 21152
2 Dubravko Dender 18210
3 Matea Martinović 5710
4 Boris Lauš 3068
5 Jelena Babić 2060
6 Ivona Burić 1981
7 Bruno Schmidt 1864
8 Daria Kranželić 1635
9 Ana Štih 1392
10 Edi Gljušćić 1276
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Toni Koren 1426
2 Miloš Popović 1165
3 Mihailo Vujić 919
4 Jelena Šeat 361
5 Dubravko Dender 236
6 Fran Rebrina 178
7 Matea Martinović 167
8 Boris Lauš 116
9 Barbara Horvatić 66
10 Ana Štih 36
Broj nalaza po grupama
Skupina Broj nalaza
Kukci
Dnevni leptiri (Rhopalocera) 35629
Vretenca 2594
Kornjaši 3409
Noćni leptiri 12193
Ravnokrilci 1291
Stjenice 1131
Bogomoljke 101
Cvjetne muhe 1527
Bumbari 82
Uholaže 1
Mrežokrilci 49
Vodozemci
Repaši 224
Bezrepci 1385
Gmazovi
Zmije 845
Gušteri 2689
Kornjače 504
Slatkovodne ribe
Ribe 29
Sisavci
Sisavci 713
Slatkovodni rakovi
Rakovi 1
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2020 31909
2019 31753
2018 1340
2017 63
2016 40
2015 35
2014 40
2013 9
2012 3
2011 2