Lokalna zajednica

Naziv lokalne zajednice: Biologer.hr.
Država: Hrvatska.
Adresa: https://biologer.hr.

Administratori su osobe koje upravljaju bazom podataka, imaju uvid u sve podatke u okviru lokalne Biologer platforme i zaduženi su za cjelokupnu organizaciju Lokalne zajednice. Početni tim Administratora odobrava Projektni tim prilikom pokretanja nove Lokalne zajednice. Novi Administratori se obično biraju iz redova Urednika, za što je neophodna suglasnost 2/3 postojećih Administratora. Administratori imaju pravo da raspolažu svim podacima i da donose odluke o njihovom korištenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Administratori Lokalne zajednice „Biologer.hr“ su:

 • Boris Lauš
 • Bruno Schmidt
 • Đurđica Majetić
 • Ivona Burić
 • Mihailo Vujić
 • Miloš Popović
 • Nenad Živanović
 • Toni Koren

Urednici taksonomski stručnjaci za određene skupine organizama koji pregledaju pristigle podatke, odobravaju ih, po potrebi ispravljaju ili proglašavaju nemogućim za identifikaciju. Urednici su stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u terenskom radu i dokazanim poznavanjem određenih skupina organizama. Urednike taksonomskih skupina u svakoj Lokalnoj zajednici biraju Administratori iz redova Korisnika. Dodavanje novih Urednika mora prihvatiti 2/3 postojećih Urednika određene taksonomske skupine, kao i 2/3 Administratora. Urednici imaju pravo na raspolaganje podacima nad kojima su nadležni, i da donose odluke o njihovom korištenju (u skladu sa licencama koje izaberu Korisnici).

Uređivački tim Lokalne zajednice „Biologer.hr“ se sastoji od 17 ljudi koji pokrivaju 19 taksonomskih skupina, i to:

 • Aleksandar Đukić - Hymenoptera
 • Ana Štih - Odonata
 • Barbara Horvatić - Coccinellidae
 • Boris Lauš - Animalia
 • Bruno Schmidt - Anura, Chelonii, Squamata, Urodela
 • Daria Kranželić - Anura, Chelonii, Squamata, Urodela, Emydidae, Geoemydidae
 • Dubravko Dender - Papilionoidea
 • Đurđica Majetić - Diptera
 • Fran Rebrina - Orthoptera
 • Ivona Burić - Chordata, Lepidoptera, Odonata, Anura, Carnivora, Chelonii, Squamata, Urodela, Emydidae, Geoemydidae
 • Jelena Babić - Lepidoptera
 • Jelena Šeat - Hemiptera, Heteroptera
 • Josip Skejo - Orthoptera
 • Matea Martinović - Heteroptera, Papilionoidea
 • Mihailo Vujić - Diptera
 • Miloš Popović - Lepidoptera
 • Toni Koren - Animalia, Insecta, Lepidoptera, Odonata

Korisnici su svi članovi Lokalne zajednice, a status Korisnika se stječe prilikom registracije na web platformu. U Korisnike se ubrajaju i Urednici i Administratori. Korisnici čine Biologer zajednicu i njihovim zalaganjem dolazimo do vrijednih podataka o rasprostranjenosti vrsta na određenom geografskom području.

Biologer zajednica „Biologer.hr“ broji 167 Korisnika, koji su prikupili 58971 podataka o našoj biološkoj raznovrsnosti.