Carstvo: Animalia
Koljeno: Chordata
Potkoljeno: Vertebrata
Red: Urodela
Natporodica: Salamandroidea
Porodica: Proteidae
Rod: Proteus
Čovječja ribica vodozemac je izduženog tijela. Koža joj je blijede ružičastobijele boje, bez pigmenata. Noge su joj razmjerno male u odnosu na tijelo, rep je snažan i bočno spljošten. Jedini je pravi podzemni kralježnjak u Europi. U Hrvatskoj nema slične vrste s kojom bismo je mogli zamijeniti. Nastanjuje podzemne rijeke i jezera dinarskoga krša. Uglavnom živi u dubljim dijelovima špilja, dok tijekom proljetnih bujica često biva izbačena iz podzemlja. U Hrvatskoj je zabilježeno postojanje populacija s područja Istre, zatim oko Velike i Male Kapele, uz rijeku Gacku kod Otočca i u sjevernome dijelu Like a najjužnija je populacija koja živi u Dalmaciji od rijeke Zrmanje i Krke prema jugu do Dubrovnika.

Crveni popisi

Globalna VU
Evropa VU
Hrvatska EN

Zakonska zaštita

DS, Aneks 2 DS, Aneks 4 Strogo zaštićena (HR)
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi