Carstvo: Animalia
Koljeno: Chordata
Potkoljeno: Vertebrata
Red: Chelonii
Podred: Cryptodira
Natporodica: Chelonioidea
Porodica: Cheloniidae
Rod: Caretta
Glavata želva karakterizira  velika glava s izraženim kljunom. Leđni oklop ima pet ili više parova bočnih ploča. Leđna je strana oklopa crvenkastosmeđa, ponekad prožeta maslinastom bojom. Obojenost glave varira od crvenkaste ili kestenjastožute do maslinastozelene i smeđe. Udovi i rep tamni su s gornje strane, a žuti prema krajevima i s donje strane. Glavata želva na svakoj peraji ima po dvije kandže. U Hrvatskoj je najsličnija zelenoj želvi koja ima dvije predčeone pločice na glavi, dok glavata ima četiri. Također, glavata želva ima pet pari lateralnih pločica na oklopu, dok zelena želva ima četiri para. Nastanjuje neritičke vode mora i oceana, a na kopno izlazi samo na gniježđenje. Jedinke koje obitavaju u Jadranu dio su populacije koja se razmnožava u Grčkoj, a na plitko područje sjevernoga Jadrana dolaze se hraniti, ali se njime koriste i kao zimovalištem.

Crveni popisi

Globalna VU
Evropa LC
Hrvatska VU

Zakonska zaštita

DS, Aneks 2 DS, Aneks 4 Strogo zaštićena (HR)
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TXH22 1