Carstvo: Animalia
Koljeno: Chordata
Potkoljeno: Vertebrata
Red: Squamata
Podred: Lacertilia
Porodica: Anguidae
Rod: Anguis
Sljepić je beznogi gušter, oble glave i tupe njuške, s očima koje imaju kapke. U Hrvatskoj je najsličniji ivanjskomu rovašu koji za razliku od sljepića ima dva para udova. Može se zamijeniti i s mladuncima blavora, koji, za razliku od sljepića, po tijelu imaju poprečne tamne crte. Od zmija ga se može razlikovati po postojanju očnih kapaka te repu koji je duži od polovice tijela. Nastanjuje vlažna staništa s gustom vegetacijom poput livada, rubova šuma, vriština, vrtova, parkova, neobrađenih površina te nasipa uz ceste i pruge, na kojima se skriva pod kamenjem ili komadima mrtvoga drveta. Rasprostranjen je na cijelome kopnenom teritoriju Hrvatske do nekih 2000 m nadmorske visine, a na jadranskim otocima potvrđene su jedino populacije na Cresu i Krku.

Crveni popisi

Evropa LC
Hrvatska LC
Broj nalaza po MGRS 10k polju }}
MGRS 10k polje Broj nalaza Prisutno u literaturi
33TUL92 2
33TUL93 5
33TVL00 1
33TVL03 2
33TVL10 1
33TVL11 1
33TVL22 1
33TVL33 2
33TVL72 1
33TVL73 5
33TWK47 1
33TWK58 3
33TWL03 1
33TWL47 2
33TWL55 1
33TWL58 1
33TWL77 1
33TWL78 1
33TWL99 1
33TWM40 1
33TWM50 3
33TWM51 2
33TWM62 3
33TWM70 1
33TXL16 1
33TXL19 1
33TXM04 1
33TYL03 3
33TYL04 1
33TYL13 2
33TYL24 1
34TBN62 1
34TBN81 3
34TBP95 1
34TCN19 1
34TCQ29 1
34TCR25 1

Galerija